Copy... Copy → Paste !

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
FR
FR
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1150
Thanked : 660
Coins Coins : 7744
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) Empty Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4)

on Thu 03 Mar 2011, 16:59
Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2916

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2917

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2918

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2920

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2921

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2922

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2923

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2924

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2925

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2926

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2927

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2928

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2929

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2930

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2931

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2932

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2933

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2934

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2935

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2936

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2937

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2938

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2939

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2940

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2941

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2942

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2943

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2944

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2945

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2946

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2947

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2948

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2949

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2950


Về khách sạn =))

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2951

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2952

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2953

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2954

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2955

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2956

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2957

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2958

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2959

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2960

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2961

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2962


Dạo mát đêm...

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2965

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2966

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2967

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2968

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2969

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2970

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2972

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2973

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2974

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2976

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2979

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2981

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2982

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2983

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2984

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2985

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2986

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2987

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2988

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2989

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2990

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2991

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2993

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2996

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2997

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2998

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_2999

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3000

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3001

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3003

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3004

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3005
Đẹp vãi =))

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3006

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3007

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3009

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3012

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3013

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3014

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3016

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3018

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3019

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3020

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3021

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3022

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3023

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3024

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3025

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3026


Kết lại phần 4 là hình ảnh Long Cave đau đớn la oai oái vì "chym" bị cấn vào dây thắt lưng tao nhưng vẫn cố cười tạo dáng chụp hình =))

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần 4) IMG_3008
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết