Copy... Copy → Paste !

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
FR
FR
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1150
Thanked : 660
Coins Coins : 7744
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Thu 03 Mar 2011, 17:21
Phần 5 cũng là những hình ảnh cuối cùng được ghi lại ở Vũng Tàu Very Happy

Bệnh hoạn Wink) đánh răng cũng tự sướng !!

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3031

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3033

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3036


Giải trí về đêm =))

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3034

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3035

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3037

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3038


Leo núi ban mai Very Happy

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3039

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3040

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3041

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3042

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3044

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3045

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3049

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3050

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3052

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3053

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3054

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3055

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3056

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3057

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3058

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3059

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3060

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3061

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3063

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3064

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3066

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3067

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3068

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3069

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3070

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3071

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3072

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3073

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3074

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3075

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3076

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3077

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3078

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3079

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3080

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3081

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3082

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3083

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3084

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3085

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3086

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3087

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3088

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3089

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3090

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3091

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3092

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3093

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3094

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3095

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3096

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3099

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3100

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3101

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3103

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3104

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3105

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3106

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3107

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3108

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3109

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3110

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3111

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3112


Nghỉ ngơi tại vườn cây đại học KHTN Very Happy

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3113

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3114

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3118

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3119

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3121

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3122

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3123

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3124

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3125

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3126

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3127

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3128

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3129

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3130

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3131

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3132

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3133

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3134

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3135

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3136

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3137

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3138

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3139

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3140


3 con xe đã chinh chiến gần 300km cùng A2Pro suốt quãng đường ăn chơi Very Happy

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3115

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3116

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3117


Tạm biệt Vũng Tàu, hẹn gặp lại các bạn trong series hình nào đó trong một chuyến ăn chơi khác :*
Speed
Speed
Gold Crown
	Gold Crown
Gender : Nam

Posts Posts : 3032
Thanked : 824
Coins Coins : 11016
Tham Gia : 28/08/2008
Birthday : 13/07/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Thu 03 Mar 2011, 18:10
kết nhất tấm này Wink) thể hiện a2 coi trời bằng vung =))

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3087
itachi
itachi
Silver Sided Axe
Silver Sided Axe
Gender : Nam

Posts Posts : 262
Thanked : 153
Coins Coins : 4177
Tham Gia : 27/05/2010
Birthday : 10/01/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Thu 03 Mar 2011, 18:13
sống theo kiểu bầy đàn hả :01:
FR
FR
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1150
Thanked : 660
Coins Coins : 7744
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Thu 03 Mar 2011, 18:46
@Speed đã viết:kết nhất tấm này Wink) thể hiện a2 coi trời bằng vung =))
thông đít là cái gì thế anh Bình :-/

@itachi đã viết:sống theo kiểu bầy đàn hả :01:
đúng rồi Wink) may mà Công an ko bắt !!
Speed
Speed
Gold Crown
	Gold Crown
Gender : Nam

Posts Posts : 3032
Thanked : 824
Coins Coins : 11016
Tham Gia : 28/08/2008
Birthday : 13/07/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Thu 03 Mar 2011, 19:05
NĐ đã viết:
@Speed đã viết:kết nhất tấm này Wink) thể hiện a2 coi trời bằng vung =))
thông đít là cái gì thế anh Bình :-/
ai biết thấy cái biển để thế thôi =))
FR
FR
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1150
Thanked : 660
Coins Coins : 7744
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Thu 03 Mar 2011, 21:45
:-/ thế thì đâu có gì là coi trời bằng vung
Gjnz106
Gjnz106
Double Wood Hammer
Double Wood Hammer
Gender : Nam

Posts Posts : 22
Thanked : 1
Coins Coins : 3468
Tham Gia : 27/05/2010
Birthday : 01/06/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Fri 04 Mar 2011, 12:01
còn cái clip t way cảnh thằng x " bê xê lết" đâu rồi?? Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) 906496
Speed
Speed
Gold Crown
	Gold Crown
Gender : Nam

Posts Posts : 3032
Thanked : 824
Coins Coins : 11016
Tham Gia : 28/08/2008
Birthday : 13/07/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Fri 04 Mar 2011, 12:20
@Gjnz106 đã viết:còn cái clip t way cảnh thằng x " bê xê lết" đâu rồi?? Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) 906496

thằng điếm nó dìm hàng rồi :06:
avatar
$ $
Silver Star
Silver Star
Gender : Nam

Posts Posts : 538
Thanked : 100
Coins Coins : 5054
Tham Gia : 30/01/2009
Birthday : 19/04/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Fri 04 Mar 2011, 12:31
dìm dìm cái đéo gì =)) moi lên đi
HieuKen
HieuKen
A Little Chick
A Little Chick
Gender : Nam

Posts Posts : 8
Thanked : 0
Coins Coins : 3607
Tham Gia : 22/12/2009
Birthday : 02/01/1996

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Fri 04 Mar 2011, 18:47
a2 vui thiệt Very Happy
ste2pe
ste2pe
Double Gold Axe
Double Gold Axe
Gender : Nữ

Posts Posts : 105
Thanked : 1
Coins Coins : 3717
Tham Gia : 31/12/2009
Birthday : 21/10/1993

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Fri 04 Mar 2011, 23:04
trời ơi... KHTN kìa Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) 125814 hy vọng năm sau mình cũng dc ở đó w tư cách tân SV :X
ảnh lớp cute!
itachi
itachi
Silver Sided Axe
Silver Sided Axe
Gender : Nam

Posts Posts : 262
Thanked : 153
Coins Coins : 4177
Tham Gia : 27/05/2010
Birthday : 10/01/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Sat 05 Mar 2011, 06:02
@Speed đã viết:kết nhất tấm này Wink) thể hiện a2 coi trời bằng vung =))

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) IMG_3087
thằng ve nhìn nó sung sướng kìa....rên hừ hừ :02:
FR
FR
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1150
Thanked : 660
Coins Coins : 7744
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Sat 05 Mar 2011, 22:58
@Gjnz106 đã viết:còn cái clip t way cảnh thằng x " bê xê lết" đâu rồi?? Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) 906496
ủa có hả Wink) sao t ko thấy ta !!!
_._
_._
Blue Dragon
Blue Dragon
Gender : Nam

Posts Posts : 915
Thanked : 206
Coins Coins : 4833
Tham Gia : 09/10/2008
Birthday : 12/09/1992

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

on Sun 06 Mar 2011, 17:24
Thằng Fr lam` giống ghê .... Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) 462156
Sponsored content

Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối) Empty Re: Bên nhau trên phố biển Vũng Tàu [26-27/2/2011] (Phần cuối)

Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết