A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]


You are not logged in. this website requires you to be logged in. please log in and try again !
A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Thành lập năm 2008, từng là một diễn đàn lớp với tất cả tình cảm mình gửi gắm vào. Giờ đây là nơi lưu trữ những thứ lặt vặt mình lượm lặt được trong học tập, công việc và cuộc sống !


Test NN

Share
avatar
FR
Blue Knight
Blue Knight

Gender : Nam

Posts Posts : 1100
Thanked : 660
Coins Coins : 6674
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Test NN

Bài gửi by FR on 14/3/2012, 18:34

Code:
Telnet 192.168.2.16 25
220 <-------
Helo dom16.local
250 <-------
Mail from:<u1@dom16.local>
250 <-------
RCPT to:<administrator@dom16.local>
250 <-------
Data
354 <------
Mail from:u1@dom16.local
RCPT to:administrator@dom16.local
Subject:Test mail

Test chong gia mao mail
.
avatar
FR
Blue Knight
Blue Knight

Gender : Nam

Posts Posts : 1100
Thanked : 660
Coins Coins : 6674
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: Test NN

Bài gửi by FR on 14/3/2012, 18:39

Code:
v=spf1 ip4:192.168.2.15 -all
avatar
FR
Blue Knight
Blue Knight

Gender : Nam

Posts Posts : 1100
Thanked : 660
Coins Coins : 6674
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: Test NN

Bài gửi by FR on 14/3/2012, 19:17

Code:
Dim i,sl
Dim sola
sola=0
Dim diachi
i=1
diachi = Inputbox("Nhap dia chi Mail","Thongbao","Administrator@dom16.local")
Const cdoSendUsingPickup = 1 'Send message using the local SMTP service pickup directory.
Const cdoSendUsingPort = 2 'Send the message using the network (SMTP over the network).

Set objMessage = CreateObject("CDO.Message")
objMessage.Subject = "khuyen mai"
objMessage.From = """teo"" <teo@bayba.com>"
objMessage.To = diachi
objMessage.TextBody = "SPAMMMMMMMMMMMMMMM"

objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
'IP hoac Host name cua SMTP Server cua Remote Mail server
objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "192.168.2.16"
objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25

objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = False

'Connection Timeout in seconds (the maximum time CDO will try to establish a connection to the SMTP server)
objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60

objMessage.Configuration.Fields.Update
sola = Inputbox("Ban muon gui bao nhieu la mail?")
Do While i<=Int(sola)
objMessage.Send
i=i+1
Loop

'msgbox "Da gui " & i-1 & " la mail"


Sponsored content

Re: Test NN

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 30/4/2017, 06:11