Code Trong Vô Thức
Đăng Nhập
Tìm kiếm
Display results as :
Advanced Search

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1118
Thanked : 660
Coins Coins : 6825
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?
Xem lý lịch thành viên

Test NN

on Wed 14 Mar 2012, 18:34
Code:
Telnet 192.168.2.16 25
220 <-------
Helo dom16.local
250 <-------
Mail from:<u1@dom16.local>
250 <-------
RCPT to:<administrator@dom16.local>
250 <-------
Data
354 <------
Mail from:u1@dom16.local
RCPT to:administrator@dom16.local
Subject:Test mail

Test chong gia mao mail
.
avatar
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1118
Thanked : 660
Coins Coins : 6825
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?
Xem lý lịch thành viên

Re: Test NN

on Wed 14 Mar 2012, 18:39
Code:
v=spf1 ip4:192.168.2.15 -all
avatar
Blue Knight
Blue Knight
Gender : Nam

Posts Posts : 1118
Thanked : 660
Coins Coins : 6825
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?
Xem lý lịch thành viên

Re: Test NN

on Wed 14 Mar 2012, 19:17
Code:
Dim i,sl
Dim sola
sola=0
Dim diachi
i=1
diachi = Inputbox("Nhap dia chi Mail","Thongbao","Administrator@dom16.local")
Const cdoSendUsingPickup = 1 'Send message using the local SMTP service pickup directory.
Const cdoSendUsingPort = 2 'Send the message using the network (SMTP over the network).

Set objMessage = CreateObject("CDO.Message")
objMessage.Subject = "khuyen mai"
objMessage.From = """teo"" <teo@bayba.com>"
objMessage.To = diachi
objMessage.TextBody = "SPAMMMMMMMMMMMMMMM"

objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
'IP hoac Host name cua SMTP Server cua Remote Mail server
objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "192.168.2.16"
objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25

objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = False

'Connection Timeout in seconds (the maximum time CDO will try to establish a connection to the SMTP server)
objMessage.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60

objMessage.Configuration.Fields.Update
sola = Inputbox("Ban muon gui bao nhieu la mail?")
Do While i<=Int(sola)
objMessage.Send
i=i+1
Loop

'msgbox "Da gui " & i-1 & " la mail"

Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết