A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Có một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.. nơi thấm đẫm tình bạn, tình yêu thương thân thiết, nơi gắn bó mãi mãi với những kí ức đẹp nhất của thời học sinh yêu dấu... Nơi đó là đây !

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics


LTHĐT - Class HCN

Share

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1023 Thanked : 660
Coins Coins : 6192
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code LTHĐT - Class HCN

Bài gửi by FR on Thu Oct 04, 2012 4:24 pm

Code:


public class Hcn {
    int chieudai;
    int chieurong;
    public int ChuviHCN()
    {
        return (chieudai + chieurong)*2;
    }
    public int DientichHCN()                       
    {
        return chieudai*chieurong;
    }
    public int getChieuDai(    )                       
    {
        return chieudai;                           
    }
    public int getChieuRong()                   
    {
        return chieurong;                           
    }
    public void setDaiRong(int cd, int cr)           
    {
        this.chieudai=cd;
        this.chieurong=cr;
    }
    public void veHcn(){
        for(int i=0;i<chieurong;i++){
            if(i==0||i==chieurong-1){
            for(int j=0;j<chieudai;j++){
                System.out.print("*");
            }
            System.out.print("\n");
            }
            else{
                System.out.print("*");
                for(int k=1;k<chieudai-1;k++)
                    System.out.print(" ");
                System.out.print("*");
                System.out.print("\n");
            }       
        }
       
       
    }
}


Code:

import java.util.Scanner;


public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int i,cd,cr;
        System.out.print("Nhap so luong hinh chu nhat:");
        Scanner s = new Scanner(System.in);               
        int n = s.nextInt();
        Hcn[] hcn = new Hcn[n];
        for(i=0;i<n;i++)                       
        {
        System.out.println("Nhap thong tin cho HCN thu "+ (i+1));
        System.out.print("Nhap chieu dai:");
        cd = s.nextInt();
        System.out.print("Nhap chieu rong:");
        cr = s.nextInt();
        hcn[i]= new Hcn();
        hcn[i].setDaiRong(cd,cr);
        }
       
        for(i=0;i<n;i++){
            System.out.println("Hinh chu nhat thu "+(i+1)+" co:");
            System.out.println("\tChieu dai: " + hcn[i].getChieuDai());
            System.out.println("\tChieu rong: " + hcn[i].getChieuRong());
            System.out.println("\tChu vi: " + hcn[i].ChuviHCN());
            System.out.println("\tDientich: " + hcn[i].DientichHCN());
            hcn[i].veHcn();
        }
       
        }

}

    Hôm nay: Thu Dec 08, 2016 9:09 pm