A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]


You are not logged in. this website requires you to be logged in. please log in and try again !
A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Thành lập năm 2008, từng là một diễn đàn lớp với tất cả tình cảm mình gửi gắm vào. Giờ đây là nơi lưu trữ những thứ lặt vặt mình lượm lặt được trong học tập, công việc và cuộc sống !


LTHĐT - Class HCN

Share
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1092
Thanked : 660
Coins Coins : 6631
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

LTHĐT - Class HCN

Bài gửi by FR on 4/10/2012, 16:24

Code:


public class Hcn {
    int chieudai;
    int chieurong;
    public int ChuviHCN()
    {
        return (chieudai + chieurong)*2;
    }
    public int DientichHCN()                       
    {
        return chieudai*chieurong;
    }
    public int getChieuDai(    )                       
    {
        return chieudai;                           
    }
    public int getChieuRong()                   
    {
        return chieurong;                           
    }
    public void setDaiRong(int cd, int cr)           
    {
        this.chieudai=cd;
        this.chieurong=cr;
    }
    public void veHcn(){
        for(int i=0;i<chieurong;i++){
            if(i==0||i==chieurong-1){
            for(int j=0;j<chieudai;j++){
                System.out.print("*");
            }
            System.out.print("\n");
            }
            else{
                System.out.print("*");
                for(int k=1;k<chieudai-1;k++)
                    System.out.print(" ");
                System.out.print("*");
                System.out.print("\n");
            }       
        }
       
       
    }
}


Code:

import java.util.Scanner;


public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int i,cd,cr;
        System.out.print("Nhap so luong hinh chu nhat:");
        Scanner s = new Scanner(System.in);               
        int n = s.nextInt();
        Hcn[] hcn = new Hcn[n];
        for(i=0;i<n;i++)                       
        {
        System.out.println("Nhap thong tin cho HCN thu "+ (i+1));
        System.out.print("Nhap chieu dai:");
        cd = s.nextInt();
        System.out.print("Nhap chieu rong:");
        cr = s.nextInt();
        hcn[i]= new Hcn();
        hcn[i].setDaiRong(cd,cr);
        }
       
        for(i=0;i<n;i++){
            System.out.println("Hinh chu nhat thu "+(i+1)+" co:");
            System.out.println("\tChieu dai: " + hcn[i].getChieuDai());
            System.out.println("\tChieu rong: " + hcn[i].getChieuRong());
            System.out.println("\tChu vi: " + hcn[i].ChuviHCN());
            System.out.println("\tDientich: " + hcn[i].DientichHCN());
            hcn[i].veHcn();
        }
       
        }

}

    Hôm nay: 26/4/2017, 09:00