A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]


You are not logged in. this website requires you to be logged in. please log in and try again !
A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Thành lập năm 2008, từng là một diễn đàn lớp với tất cả tình cảm mình gửi gắm vào. Giờ đây là nơi lưu trữ những thứ lặt vặt mình lượm lặt được trong học tập, công việc và cuộc sống !


TMA

Share
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

TMA

Bài gửi by FR on 1/10/2014, 17:12

Project Manager Tool
Attachments
Project Management Tool.pdf
You don't have permission to download attachments.
(1.6 Mb) Downloaded 0 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 1/10/2014, 17:22

5 tai lieu
Attachments
2013-11-Work Etiquette - Professional Communication.pdf
You don't have permission to download attachments.
(721 Kb) Downloaded 2 times
TMA Quality Processes.pdf
You don't have permission to download attachments.
(1.3 Mb) Downloaded 0 times
Version Control Tool (SVN).pdf
You don't have permission to download attachments.
(805 Kb) Downloaded 0 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 1/10/2014, 17:25

Communication Skill
Attachments
Communication Skill - Oct 17.pdf
You don't have permission to download attachments.
(265 Kb) Downloaded 3 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 2/10/2014, 17:39

aaaaaa
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 3/10/2014, 15:45

TKB
Attachments
schedule.zip
You don't have permission to download attachments.
(9 Kb) Downloaded 2 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 3/10/2014, 17:48

Java OOP
Attachments
JavaOOp.zip
You don't have permission to download attachments.
(1.5 Mb) Downloaded 6 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 6/10/2014, 22:06

lojc do
Attachments
locdo.zip
You don't have permission to download attachments.
(1 Kb) Downloaded 1 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 6/10/2014, 22:11

loc ban do`
Attachments
locdoban.zip
You don't have permission to download attachments.
(1 Kb) Downloaded 1 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 7/10/2014, 17:36

BT1
Attachments
BT1_OOP.zip
You don't have permission to download attachments.
(47 Kb) Downloaded 0 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 9/10/2014, 00:08

BT3
Attachments
BT3_OOP.zip
You don't have permission to download attachments.
(45 Kb) Downloaded 1 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 9/10/2014, 17:50

14
Attachments
Design Pattern.zip
You don't have permission to download attachments.
(800 Kb) Downloaded 4 times
Projects.zip
You don't have permission to download attachments.
(197 Kb) Downloaded 1 times
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 16/10/2014, 17:52

http://www.asp.net/mvc/tutorials/mvc-music-store
Attachments
ASP.NET MVC.pdf
You don't have permission to download attachments.
(445 Kb) Downloaded 0 times
avatar
ƒ®ï€ñð
Lang thang !!
Lang thang !!

Gender : Nam

Posts Posts : 5161
Thanked : 915
Coins Coins : 11871
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

Status Status : 0 - 0 thể - 0 bao giờ ^^

Re: TMA

Bài gửi by ƒ®ï€ñð on 17/10/2014, 17:34

Code:
<h2>Test</h2>

<style>
    .checked-off {
        text-decoration: line-through;
    }
</style>

<html>

<head>
    <script>
        var i = 0;
        var count = 0;
        var checked = new Array();

        function processForm() {

            i++;
            var listItem = document.myCheckListForm.checklistItem.value;


            var listed = '<div id="item' + i + '"><input type="checkbox" value="listItem" onclick="crossedOut(\'item' + i + '\')" />' + listItem + '</div>';

            checked[i] = listItem;

            document.getElementById("checkList").innerHTML += listed;

        }

        function crossedOut(item) {
            if (document.getElementById(item).className !== "checked-off")
            {
                document.getElementById(item).className = "checked-off";
                count++;
                alert(checked[1]);
            }
            else {
                document.getElementById(item).className = "checked-out";
                count--;
            }
         
            document.getElementById("checkSum").innerHTML = count;
        }
    </script>
</head>

<body>

    <form name="myCheckListForm">
        <input type="text" name="checklistItem">
        <input type="button" value="Add to List" onclick="processForm()">
    </form>

    <div id="checkList"></div><br />
    <label>Checked: </label><div id="checkSum"></div>
    <div id="checkSumshow"></div>

</body>

</html>
avatar
FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1074
Thanked : 660
Coins Coins : 6521
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

Re: TMA

Bài gửi by FR on 19/10/2014, 01:03

Code:
@{
    ViewBag.Title = "Index";
}

<h2>Index</h2>

<h2>Test</h2>

<style>
    .checked-off {
        text-decoration: line-through;
    }
</style>

<html>

<head>
    <script>
        var i = 0;
        var count = 0;
        var checked = new Array();
        var showlist = new Array();
        function processForm() {

            i++;
            var listItem = document.myCheckListForm.checklistItem.value;


            var listed = '<div id="' + i + '"><input type="checkbox" value="listItem" onclick="crossedOut(\'' + i + '\')" />' + listItem + '</div>';

            checked[i] = listItem;

            document.getElementById("checkList").innerHTML += listed;

        }

        function crossedOut(i) {

            document.getElementById("checkSumshow").innerHTML = "";

            if (document.getElementById(i).className !== "checked-off") {
                document.getElementById(i).className = "checked-off";
                count++;
                showlist.push(checked[i]);

               
            }
            else {
                document.getElementById(i).className = "checked-out";
                count--;
                showlist.pop(checked[i]);
            }

            document.getElementById("checkSum").innerHTML = "<label>Checked: </label>" + count;
            for (i in showlist) {
                document.getElementById("checkSumshow").innerHTML += showlist[i] + "<br />";
            }
        }
    </script>
</head>

<body>

    <form name="myCheckListForm">
        <input type="text" name="checklistItem">
        <input type="button" value="Add to List" onclick="processForm()">
    </form>

    <div id="checkList"></div><br />
    <div id="checkSum"></div>
    <div id="checkSumshow"></div>

</body>

</html>

avatar
ƒ®ï€ñð
Lang thang !!
Lang thang !!

Gender : Nam

Posts Posts : 5161
Thanked : 915
Coins Coins : 11871
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

Status Status : 0 - 0 thể - 0 bao giờ ^^

Re: TMA

Bài gửi by ƒ®ï€ñð on 5/11/2014, 11:49

Code:
@{
    ViewBag.Title = "Passenger";
}

<script type="text/javascript">
    var result = '@Html.ActionLink("BookTicket", "BookTicket", new { id = 0 })';
    var url = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/getflightinformation");

    $.ajax({
        type: "GET",
        url: url,
        contentType: "application/json; charset=utf-8",
        dataType: "JSON",
        processData: true,
        success: function (data) {
            http://console.log(data);
            if (jQuery.isEmptyObject(data))
                $('#data').html("Not Found!");
            else {
                var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                items += '<th width="auto">Airport_ID_Arriving</th>';
                items += '<th width="auto">Airport_ID_Departing</th>';
                items += '<th width="auto">Flight_ID</th>';
                items += '<th width="auto">Flight_Date</th>';
                items += '<th width="auto">Flight_Name</th>';
                items += '<th width="auto">SeatType1</th>';
                items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                items += '<th width="auto">SeatType2</th>';
                items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                items += '<th></th>'
                items += '</tr>';
                $.each(data, function (i, item) {
                    var Flight_Date = new Date(parseInt(item.Flight_Date.substr(6)));
                    items += '<tr>';
                    items += '<td>' + item.Airport_ID_Arriving + '</td>';
                    items += '<td>' + item.Airport_ID_Departing + '</td>';
                    items += '<td>' + item.Flight_ID + '</td>';
                    items += '<td>' + parseDate(Flight_Date); + '</td>';
                    items += '<td>' + item.Flight_Name + '</td>';
                    items += '<td>' + item.SeatType1 + '</td>';
                    items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                    items += '<td>' + item.SeatType2 + '</td>';
                    items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                    items += '<td><a onclick=\"getdetail(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Detail</a> | <a onclick=\"getseat(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Seat</a> | ' + result.replace('0', item.Flight_ID) + '</td>';
                    items += '</tr>';
                });
                items += "</table>";
                $('#data').html(items);
            }
        },
        error: function (err) {
            alert(err.responseText);
        }
    });

    function getinfor() {
        var searchvalue = document.getElementById("datepicker").value.toString().replace('/', '-');
        var searchurl = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/GetFlightFilter/" + searchvalue.replace('/', '-'));

        $.ajax({
            type: "GET",
            url: searchurl,
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "JSON",
            processData: true,
            success: function (data) {
                http://console.log(data);
                if (jQuery.isEmptyObject(data))
                    $('#data').html("Not Found!");
                else {
                    var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                    items += '<th width="auto">Airport_ID_Arriving</th>';
                    items += '<th width="auto">Airport_ID_Departing</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight_ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight_Date</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight_Name</th>';
                    items += '<th width="auto">SeatType1</th>';
                    items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                    items += '<th width="auto">SeatType2</th>';
                    items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                    items += '<th></th>'
                    items += '</tr>';
                    $.each(data, function (i, item) {
                        var Flight_Date = new Date(parseInt(item.Flight_Date.substr(6)));
                        items += '<tr>';
                        items += '<td>' + item.Airport_ID_Arriving + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Airport_ID_Departing + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Flight_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + parseDate(Flight_Date); + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Flight_Name + '</td>';
                        items += '<td>' + item.SeatType1 + '</td>';
                        items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                        items += '<td>' + item.SeatType2 + '</td>';
                        items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                        items += '<td><a onclick=\"getdetail(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Detail</a> | <a onclick=\"getseat(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Seat</a> | ' + result.replace('0', item.Flight_ID) + '</td>';
                        items += '</tr>';
                    });
                    items += "</table>";
                    $('#data').html(items);
                }
            },
            error: function (err) {
                alert('Please choose a date to search !');
            }
        });
    }


    function getdetail(flightid) {
        var detailurl = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/GetFlightDetail/" + flightid);
        $.ajax({
            type: "GET",
            url: detailurl,
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "JSON",
            processData: true,
            success: function (data) {
                http://console.log(data);
                if (jQuery.isEmptyObject(data))
                    $('#data').html("Passenger ID " + flightid + " doesn't book any ticket !");
                else {
                    var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                    items += '<th width="auto">Flight ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight Detail ID</th>';
                    items += '<th width="auto">AirPort ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Description</th>';
                    items += '<th width="auto">Time Using</th>';

                    items += '</tr>';
                    $.each(data, function (i, item) {
                        items += '<tr>';
                        items += '<td>' + item.Flight_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Flight_Detail_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + item.AirPort_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Description + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Time_Using + '</td>';


                        items += '</tr>';
                    });
                    items += "</table>";
                    items += '@Html.ActionLink("Back to List", "Flight")';
                    $('#data').html(items);
                }
            },
            error: function (err) {
                alert(err.responseText);
            }
        });
    }

    function getseat(flightid) {
        var seaturl = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/GetSeatInformation/" + flightid.toString());
        $.ajax({
            type: "GET",
            url: seaturl,
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "JSON",
            processData: true,
            success: function (data) {
                http://console.log(data);
                if (jQuery.isEmptyObject(data))
                    $('#data').html("Passenger ID " + flightid + " doesn't book any ticket !");
                else {
                   
                    var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                    items += '<th width="auto">Flight ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight Name</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 1 Available</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 1 Booked</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 2 Available</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 2 Booked</th>';
                    items += '<th width="auto"></th>'
                    items += '</tr>';
                 
                        items += '<tr>';
                        items += '<td>' + data.Flight_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Flight_Name + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type1_Available + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type1_Booked + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type2_Available + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type2_Booked + '</td>';
                        items += '<td>' + result.replace('0', data.Flight_ID) + '</td>';
                        items += '</tr>';
               
                    items += "</table>";
                    items += '@Html.ActionLink("Back to List", "Flight")';
                    $('#data').html(items);
                }
            },
            error: function (err) {
                alert(err.responseText);
            }
        });
    }


    function parseDate(date) {
        var d = new Date(date);
        var month = d.getMonth() + 1;
        var day = d.getDate();
        var year = d.getFullYear();
        if (month < 10) month = '0' + month;
        if (day < 10) day = '0' + day;
        return day + '/' + month + '/' + year;
    }
</script>
<h2>Flight</h2>

<b>Choose a date:</b> <input name="day" type="text" id="datepicker">
<input onclick="getinfor()" type="submit" value="Find" />
<br />
<br />
<p id="data"></p>Sponsored content

Re: TMA

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 29/3/2017, 10:27