A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Có một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.. nơi thấm đẫm tình bạn, tình yêu thương thân thiết, nơi gắn bó mãi mãi với những kí ức đẹp nhất của thời học sinh yêu dấu... Nơi đó là đây !

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» 「△△」の資料送付ありがとうございます
by FR Wed Jan 18, 2017 7:51 am

» CV
by ƒ®ï€ñð Sun Aug 28, 2016 8:40 pm

» 50 trạng từ hay xuất hiện trong bài thi JLPT
by ƒ®ï€ñð Sat Jul 02, 2016 1:23 pm

» Chia sẻ kỹ năng làm bài nghe N2-N1
by ƒ®ï€ñð Sun Jun 26, 2016 8:15 am

» 自動運転は必要である。
by ƒ®ï€ñð Wed Jun 22, 2016 12:43 am

» 遺伝子検診断
by ƒ®ï€ñð Sun Jun 12, 2016 10:38 pm

» Phân biệt 「~の」「~こと」
by ƒ®ï€ñð Thu May 05, 2016 9:50 am

» 私の宝物
by ƒ®ï€ñð Sat Apr 16, 2016 11:37 pm

» ~「くらい」と~「ぐらい」の違いは何?
by ƒ®ï€ñð Fri Apr 15, 2016 10:06 pm

» 私の国の人々に広げたい日本の文化です
by ƒ®ï€ñð Mon Apr 11, 2016 11:12 pm


TMA

Share

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code TMA

Bài gửi by FR on Wed Oct 01, 2014 5:12 pm

Project Manager Tool
Attachments
Project Management Tool.pdf
You don't have permission to download attachments.
(1.6 Mb) Downloaded 0 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Wed Oct 01, 2014 5:22 pm

5 tai lieu
Attachments
2013-11-Work Etiquette - Professional Communication.pdf
You don't have permission to download attachments.
(721 Kb) Downloaded 2 times
TMA Quality Processes.pdf
You don't have permission to download attachments.
(1.3 Mb) Downloaded 0 times
Version Control Tool (SVN).pdf
You don't have permission to download attachments.
(805 Kb) Downloaded 0 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Wed Oct 01, 2014 5:25 pm

Communication Skill
Attachments
Communication Skill - Oct 17.pdf
You don't have permission to download attachments.
(265 Kb) Downloaded 3 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Thu Oct 02, 2014 5:39 pm

aaaaaa

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Fri Oct 03, 2014 3:45 pm

TKB
Attachments
schedule.zip
You don't have permission to download attachments.
(9 Kb) Downloaded 2 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Fri Oct 03, 2014 5:48 pm

Java OOP
Attachments
JavaOOp.zip
You don't have permission to download attachments.
(1.5 Mb) Downloaded 6 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Mon Oct 06, 2014 10:06 pm

lojc do
Attachments
locdo.zip
You don't have permission to download attachments.
(1 Kb) Downloaded 1 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Mon Oct 06, 2014 10:11 pm

loc ban do`
Attachments
locdoban.zip
You don't have permission to download attachments.
(1 Kb) Downloaded 1 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Tue Oct 07, 2014 5:36 pm

BT1
Attachments
BT1_OOP.zip
You don't have permission to download attachments.
(47 Kb) Downloaded 0 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Thu Oct 09, 2014 12:08 am

BT3
Attachments
BT3_OOP.zip
You don't have permission to download attachments.
(45 Kb) Downloaded 1 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Thu Oct 09, 2014 5:50 pm

14
Attachments
Design Pattern.zip
You don't have permission to download attachments.
(800 Kb) Downloaded 4 times
Projects.zip
You don't have permission to download attachments.
(197 Kb) Downloaded 1 times

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Thu Oct 16, 2014 5:52 pm

[Only admins are allowed to see this link]
Attachments
ASP.NET MVC.pdf
You don't have permission to download attachments.
(445 Kb) Downloaded 0 times

ƒ®ï€ñð
Lang thang !!
Lang thang !!

Gender : Nam

Posts Posts : 5150 Thanked : 915
Coins Coins : 11778
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

Status Status : 0 - 0 thể - 0 bao giờ ^^

code Re: TMA

Bài gửi by ƒ®ï€ñð on Fri Oct 17, 2014 5:34 pm

Code:
<h2>Test</h2>

<style>
    .checked-off {
        text-decoration: line-through;
    }
</style>

<html>

<head>
    <script>
        var i = 0;
        var count = 0;
        var checked = new Array();

        function processForm() {

            i++;
            var listItem = document.myCheckListForm.checklistItem.value;


            var listed = '<div id="item' + i + '"><input type="checkbox" value="listItem" onclick="crossedOut(\'item' + i + '\')" />' + listItem + '</div>';

            checked[i] = listItem;

            document.getElementById("checkList").innerHTML += listed;

        }

        function crossedOut(item) {
            if (document.getElementById(item).className !== "checked-off")
            {
                document.getElementById(item).className = "checked-off";
                count++;
                alert(checked[1]);
            }
            else {
                document.getElementById(item).className = "checked-out";
                count--;
            }
         
            document.getElementById("checkSum").innerHTML = count;
        }
    </script>
</head>

<body>

    <form name="myCheckListForm">
        <input type="text" name="checklistItem">
        <input type="button" value="Add to List" onclick="processForm()">
    </form>

    <div id="checkList"></div><br />
    <label>Checked: </label><div id="checkSum"></div>
    <div id="checkSumshow"></div>

</body>

</html>

FR
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1024 Thanked : 660
Coins Coins : 6247
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1920

Status Status : Sẽ ra sao nếu như, tao là mày và mày là tao ?

code Re: TMA

Bài gửi by FR on Sun Oct 19, 2014 1:03 am

Code:
@{
    ViewBag.Title = "Index";
}

<h2>Index</h2>

<h2>Test</h2>

<style>
    .checked-off {
        text-decoration: line-through;
    }
</style>

<html>

<head>
    <script>
        var i = 0;
        var count = 0;
        var checked = new Array();
        var showlist = new Array();
        function processForm() {

            i++;
            var listItem = document.myCheckListForm.checklistItem.value;


            var listed = '<div id="' + i + '"><input type="checkbox" value="listItem" onclick="crossedOut(\'' + i + '\')" />' + listItem + '</div>';

            checked[i] = listItem;

            document.getElementById("checkList").innerHTML += listed;

        }

        function crossedOut(i) {

            document.getElementById("checkSumshow").innerHTML = "";

            if (document.getElementById(i).className !== "checked-off") {
                document.getElementById(i).className = "checked-off";
                count++;
                showlist.push(checked[i]);

               
            }
            else {
                document.getElementById(i).className = "checked-out";
                count--;
                showlist.pop(checked[i]);
            }

            document.getElementById("checkSum").innerHTML = "<label>Checked: </label>" + count;
            for (i in showlist) {
                document.getElementById("checkSumshow").innerHTML += showlist[i] + "<br />";
            }
        }
    </script>
</head>

<body>

    <form name="myCheckListForm">
        <input type="text" name="checklistItem">
        <input type="button" value="Add to List" onclick="processForm()">
    </form>

    <div id="checkList"></div><br />
    <div id="checkSum"></div>
    <div id="checkSumshow"></div>

</body>

</html>


ƒ®ï€ñð
Lang thang !!
Lang thang !!

Gender : Nam

Posts Posts : 5150 Thanked : 915
Coins Coins : 11778
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

Status Status : 0 - 0 thể - 0 bao giờ ^^

code Re: TMA

Bài gửi by ƒ®ï€ñð on Wed Nov 05, 2014 11:49 am

Code:
@{
    ViewBag.Title = "Passenger";
}

<script type="text/javascript">
    var result = '@Html.ActionLink("BookTicket", "BookTicket", new { id = 0 })';
    var url = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/getflightinformation");

    $.ajax({
        type: "GET",
        url: url,
        contentType: "application/json; charset=utf-8",
        dataType: "JSON",
        processData: true,
        success: function (data) {
            [Only admins are allowed to see this link]
            if (jQuery.isEmptyObject(data))
                $('#data').html("Not Found!");
            else {
                var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                items += '<th width="auto">Airport_ID_Arriving</th>';
                items += '<th width="auto">Airport_ID_Departing</th>';
                items += '<th width="auto">Flight_ID</th>';
                items += '<th width="auto">Flight_Date</th>';
                items += '<th width="auto">Flight_Name</th>';
                items += '<th width="auto">SeatType1</th>';
                items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                items += '<th width="auto">SeatType2</th>';
                items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                items += '<th></th>'
                items += '</tr>';
                $.each(data, function (i, item) {
                    var Flight_Date = new Date(parseInt(item.Flight_Date.substr(6)));
                    items += '<tr>';
                    items += '<td>' + item.Airport_ID_Arriving + '</td>';
                    items += '<td>' + item.Airport_ID_Departing + '</td>';
                    items += '<td>' + item.Flight_ID + '</td>';
                    items += '<td>' + parseDate(Flight_Date); + '</td>';
                    items += '<td>' + item.Flight_Name + '</td>';
                    items += '<td>' + item.SeatType1 + '</td>';
                    items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                    items += '<td>' + item.SeatType2 + '</td>';
                    items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                    items += '<td><a onclick=\"getdetail(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Detail</a> | <a onclick=\"getseat(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Seat</a> | ' + result.replace('0', item.Flight_ID) + '</td>';
                    items += '</tr>';
                });
                items += "</table>";
                $('#data').html(items);
            }
        },
        error: function (err) {
            alert(err.responseText);
        }
    });

    function getinfor() {
        var searchvalue = document.getElementById("datepicker").value.toString().replace('/', '-');
        var searchurl = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/GetFlightFilter/" + searchvalue.replace('/', '-'));

        $.ajax({
            type: "GET",
            url: searchurl,
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "JSON",
            processData: true,
            success: function (data) {
                [Only admins are allowed to see this link]
                if (jQuery.isEmptyObject(data))
                    $('#data').html("Not Found!");
                else {
                    var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                    items += '<th width="auto">Airport_ID_Arriving</th>';
                    items += '<th width="auto">Airport_ID_Departing</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight_ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight_Date</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight_Name</th>';
                    items += '<th width="auto">SeatType1</th>';
                    items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                    items += '<th width="auto">SeatType2</th>';
                    items += '<th width="auto">PriceSeat1</th>';
                    items += '<th></th>'
                    items += '</tr>';
                    $.each(data, function (i, item) {
                        var Flight_Date = new Date(parseInt(item.Flight_Date.substr(6)));
                        items += '<tr>';
                        items += '<td>' + item.Airport_ID_Arriving + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Airport_ID_Departing + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Flight_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + parseDate(Flight_Date); + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Flight_Name + '</td>';
                        items += '<td>' + item.SeatType1 + '</td>';
                        items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                        items += '<td>' + item.SeatType2 + '</td>';
                        items += '<td>' + item.PriceSeat1 + '</td>';
                        items += '<td><a onclick=\"getdetail(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Detail</a> | <a onclick=\"getseat(\'' + item.Flight_ID + '\')\">Seat</a> | ' + result.replace('0', item.Flight_ID) + '</td>';
                        items += '</tr>';
                    });
                    items += "</table>";
                    $('#data').html(items);
                }
            },
            error: function (err) {
                alert('Please choose a date to search !');
            }
        });
    }


    function getdetail(flightid) {
        var detailurl = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/GetFlightDetail/" + flightid);
        $.ajax({
            type: "GET",
            url: detailurl,
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "JSON",
            processData: true,
            success: function (data) {
                [Only admins are allowed to see this link]
                if (jQuery.isEmptyObject(data))
                    $('#data').html("Passenger ID " + flightid + " doesn't book any ticket !");
                else {
                    var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                    items += '<th width="auto">Flight ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight Detail ID</th>';
                    items += '<th width="auto">AirPort ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Description</th>';
                    items += '<th width="auto">Time Using</th>';

                    items += '</tr>';
                    $.each(data, function (i, item) {
                        items += '<tr>';
                        items += '<td>' + item.Flight_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Flight_Detail_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + item.AirPort_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Description + '</td>';
                        items += '<td>' + item.Time_Using + '</td>';


                        items += '</tr>';
                    });
                    items += "</table>";
                    items += '@Html.ActionLink("Back to List", "Flight")';
                    $('#data').html(items);
                }
            },
            error: function (err) {
                alert(err.responseText);
            }
        });
    }

    function getseat(flightid) {
        var seaturl = encodeURI("http://localhost:1653/Service1.svc/GetSeatInformation/" + flightid.toString());
        $.ajax({
            type: "GET",
            url: seaturl,
            contentType: "application/json; charset=utf-8",
            dataType: "JSON",
            processData: true,
            success: function (data) {
                [Only admins are allowed to see this link]
                if (jQuery.isEmptyObject(data))
                    $('#data').html("Passenger ID " + flightid + " doesn't book any ticket !");
                else {
                   
                    var items = '<table class="imagetable" border=1><tr>';
                    items += '<th width="auto">Flight ID</th>';
                    items += '<th width="auto">Flight Name</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 1 Available</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 1 Booked</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 2 Available</th>';
                    items += '<th width="auto">Seat Type 2 Booked</th>';
                    items += '<th width="auto"></th>'
                    items += '</tr>';
                 
                        items += '<tr>';
                        items += '<td>' + data.Flight_ID + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Flight_Name + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type1_Available + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type1_Booked + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type2_Available + '</td>';
                        items += '<td>' + data.Type2_Booked + '</td>';
                        items += '<td>' + result.replace('0', data.Flight_ID) + '</td>';
                        items += '</tr>';
               
                    items += "</table>";
                    items += '@Html.ActionLink("Back to List", "Flight")';
                    $('#data').html(items);
                }
            },
            error: function (err) {
                alert(err.responseText);
            }
        });
    }


    function parseDate(date) {
        var d = new Date(date);
        var month = d.getMonth() + 1;
        var day = d.getDate();
        var year = d.getFullYear();
        if (month < 10) month = '0' + month;
        if (day < 10) day = '0' + day;
        return day + '/' + month + '/' + year;
    }
</script>
<h2>Flight</h2>

<b>Choose a date:</b> <input name="day" type="text" id="datepicker">
<input onclick="getinfor()" type="submit" value="Find" />
<br />
<br />
<p id="data"></p>Sponsored content

code Re: TMA

Bài gửi by Sponsored content Today at 10:47 am


    Hôm nay: Sun Jan 22, 2017 10:47 am