A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Có một nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ quên.. nơi thấm đẫm tình bạn, tình yêu thương thân thiết, nơi gắn bó mãi mãi với những kí ức đẹp nhất của thời học sinh yêu dấu... Nơi đó là đây !

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» 「△△」の資料送付ありがとうございます
by FR Wed Jan 18, 2017 7:51 am

» CV
by ƒ®ï€ñð Sun Aug 28, 2016 8:40 pm

» 50 trạng từ hay xuất hiện trong bài thi JLPT
by ƒ®ï€ñð Sat Jul 02, 2016 1:23 pm

» Chia sẻ kỹ năng làm bài nghe N2-N1
by ƒ®ï€ñð Sun Jun 26, 2016 8:15 am

» 自動運転は必要である。
by ƒ®ï€ñð Wed Jun 22, 2016 12:43 am

» 遺伝子検診断
by ƒ®ï€ñð Sun Jun 12, 2016 10:38 pm

» Phân biệt 「~の」「~こと」
by ƒ®ï€ñð Thu May 05, 2016 9:50 am

» 私の宝物
by ƒ®ï€ñð Sat Apr 16, 2016 11:37 pm

» ~「くらい」と~「ぐらい」の違いは何?
by ƒ®ï€ñð Fri Apr 15, 2016 10:06 pm

» 私の国の人々に広げたい日本の文化です
by ƒ®ï€ñð Mon Apr 11, 2016 11:12 pm


[ASP.net] Sử dụng cùng lúc WCF Service Library và WCF Service Application

Share

ƒ®ï€ñð
Lang thang !!
Lang thang !!

Gender : Nam

Posts Posts : 5150 Thanked : 915
Coins Coins : 11777
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

Status Status : 0 - 0 thể - 0 bao giờ ^^

code [ASP.net] Sử dụng cùng lúc WCF Service Library và WCF Service Application

Bài gửi by ƒ®ï€ñð on Thu Nov 06, 2014 9:53 am

B1: Add một WCF Service Library, mục đích của việc này là có thể dùng WCF Test Client để test
Sau đó Add ADO.Net Entity Model để kết nối CSDL, cấu hình tất cả Data Contract, Service Contract rồi test cho chạy hết oke

B2: Add một WCF Service Application, mục đích của việc này là để xuất ra JSON ở webclient sử dụng
Xóa 2 file IService1.cs và Service1.svc.cs
Trong Service1.svc sửa nội dung thành

Code:
<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="WcfServiceLibrary1.Service1" %>

 trong đó WcfServiceLibrary1.Service1 là của Service Libarary


Trong Web.Config cấu hình như bình thường để xuất ra JSON:
Code:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <appSettings>
    <add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true" />
  </appSettings>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.5" />
    <httpRuntime targetFramework="4.5"/>
  </system.web>
  <system.serviceModel>

    <!--Config to display in browser-->
    <services>
      <service name="WcfServiceLibrary1.Service1">
        <endpoint address="../Service1.svc"
                  binding="webHttpBinding"
                  contract="WcfServiceLibrary1.IService1"
                  behaviorConfiguration="webBehaviour" />

      </service>
    </services>
    <!--Config to display in browser-->
    
    
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior>
          <!-- To avoid disclosing metadata information, set the values below to false before deployment -->
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/>
          <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true.  Set to false before deployment to avoid disclosing exception information -->
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>
        </behavior>
      </serviceBehaviors>

      <!--Config to display in browser-->
      <endpointBehaviors>
        <behavior name="webBehaviour">
          <webHttp/>
        </behavior>
      </endpointBehaviors>
      <!--Config to display in browser-->
      
      
    </behaviors>
    <protocolMapping>
        <add binding="basicHttpsBinding" scheme="https" />
    </protocolMapping>    
    <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" />
  </system.serviceModel>

  <connectionStrings>
   ....
  </connectionStrings>
  
  <system.webServer>
    <httpProtocol>
      <customHeaders>
        <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
      </customHeaders>
    </httpProtocol>
    
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
    <!--
        To browse web app root directory during debugging, set the value below to true.
        Set to false before deployment to avoid disclosing web app folder information.
      -->
    <directoryBrowse enabled="true"/>
  </system.webServer>

</configuration>

Chú ý nhớ thêm đoạn Connection String từ bên App.Config của thằng Library vào Web.Config của thằng Application để kết nối tới Database.

Xong => start application rồi link tới JSON để test !

    Hôm nay: Sun Jan 22, 2017 2:37 am