A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]


You are not logged in. this website requires you to be logged in. please log in and try again !
A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Thành lập năm 2008, từng là một diễn đàn lớp với tất cả tình cảm mình gửi gắm vào. Giờ đây là nơi lưu trữ những thứ lặt vặt mình lượm lặt được trong học tập, công việc và cuộc sống !

Latest topics

» ITの言葉
by FR 17/5/2017, 14:28

» [Phim] Bunny Drop
by ƒ®ï€ñð 13/5/2017, 20:54

» error LNK2019: unresolved external symbol
by FR 10/5/2017, 10:04

» 「はさておき」Tạm thời không nghĩ đến
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 14:23

» 「からすると」Phán đoán từ ~ (Chỉ căn cứ cho suy luận)
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 14:22

» 「ことだから」Vì là
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 14:18

» 「あげく」Sau …. rốt cuộc là …
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 14:13

» 「どころではない」Không phải lúc để ~, không thể ~
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 14:04

» 「ざるをえない」Đành phải, buộc phải, chỉ còn cách phải
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 14:01

» 「てもさしつかえない」Dù có ~ cũng không vấn đề
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 13:42

» 「てはかなわない」 Không thể chịu đựng được~
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 13:39

» 「Vて → てみせる」Tuyệt đối phải, nhất định phải…
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 13:34

» 「だけ」quả đúng là, đúng là….có khác
by ƒ®ï€ñð 7/5/2017, 13:28

» Hanamizuki (花水木)
by ƒ®ï€ñð 6/5/2017, 11:18

» Cách đặt lịch hẹn chuyển lại đồ của Yamato
by ƒ®ï€ñð 24/4/2017, 17:59

» Câu tiếng Nhật hay hay
by ƒ®ï€ñð 22/4/2017, 22:38

» Thanh toán đăng kí thi JLPT qua combini Lawson
by ƒ®ï€ñð 9/4/2017, 18:50

» Hướng dẫn thanh toán Amazon qua combini Lawson
by ƒ®ï€ñð 2/4/2017, 14:45

» ノート
by FR 31/3/2017, 16:14

» TBD - To be determined
by FR 17/3/2017, 13:27


[ASP.net] Sử dụng cùng lúc WCF Service Library và WCF Service Application

Share
avatar
ƒ®ï€ñð
Lang thang !!
Lang thang !!

Gender : Nam

Posts Posts : 5178
Thanked : 915
Coins Coins : 11987
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

Status Status : 0 - 0 thể - 0 bao giờ ^^

[ASP.net] Sử dụng cùng lúc WCF Service Library và WCF Service Application

Bài gửi by ƒ®ï€ñð on 6/11/2014, 09:53

B1: Add một WCF Service Library, mục đích của việc này là có thể dùng WCF Test Client để test
Sau đó Add ADO.Net Entity Model để kết nối CSDL, cấu hình tất cả Data Contract, Service Contract rồi test cho chạy hết oke

B2: Add một WCF Service Application, mục đích của việc này là để xuất ra JSON ở webclient sử dụng
Xóa 2 file IService1.cs và Service1.svc.cs
Trong Service1.svc sửa nội dung thành

Code:
<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="WcfServiceLibrary1.Service1" %>

 trong đó WcfServiceLibrary1.Service1 là của Service Libarary


Trong Web.Config cấu hình như bình thường để xuất ra JSON:
Code:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>

  <appSettings>
    <add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true" />
  </appSettings>
  <system.web>
    <compilation debug="true" targetFramework="4.5" />
    <httpRuntime targetFramework="4.5"/>
  </system.web>
  <system.serviceModel>

    <!--Config to display in browser-->
    <services>
      <service name="WcfServiceLibrary1.Service1">
        <endpoint address="../Service1.svc"
                  binding="webHttpBinding"
                  contract="WcfServiceLibrary1.IService1"
                  behaviorConfiguration="webBehaviour" />

      </service>
    </services>
    <!--Config to display in browser-->
    
    
    <behaviors>
      <serviceBehaviors>
        <behavior>
          <!-- To avoid disclosing metadata information, set the values below to false before deployment -->
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/>
          <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true.  Set to false before deployment to avoid disclosing exception information -->
          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/>
        </behavior>
      </serviceBehaviors>

      <!--Config to display in browser-->
      <endpointBehaviors>
        <behavior name="webBehaviour">
          <webHttp/>
        </behavior>
      </endpointBehaviors>
      <!--Config to display in browser-->
      
      
    </behaviors>
    <protocolMapping>
        <add binding="basicHttpsBinding" scheme="https" />
    </protocolMapping>    
    <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" />
  </system.serviceModel>

  <connectionStrings>
   ....
  </connectionStrings>
  
  <system.webServer>
    <httpProtocol>
      <customHeaders>
        <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
      </customHeaders>
    </httpProtocol>
    
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
    <!--
        To browse web app root directory during debugging, set the value below to true.
        Set to false before deployment to avoid disclosing web app folder information.
      -->
    <directoryBrowse enabled="true"/>
  </system.webServer>

</configuration>

Chú ý nhớ thêm đoạn Connection String từ bên App.Config của thằng Library vào Web.Config của thằng Application để kết nối tới Database.

Xong => start application rồi link tới JSON để test !

    Hôm nay: 29/5/2017, 05:14