Copy... Copy → Paste !
Đăng Nhập
Top posters
5196 Số bài - 30%
3032 Số bài - 17%
2794 Số bài - 16%
1150 Số bài - 7%
1090 Số bài - 6%
1077 Số bài - 6%
925 Số bài - 5%
915 Số bài - 5%
677 Số bài - 4%
572 Số bài - 3%

 • Chủ đề
 • 06112014
  Ở textbox chúng ta sử dụng DatePicker để lấy dữ liệu.
  Code:
  <script src="~/Scripts/jquery-ui.js"></script>

  <script>
          $(function () {
              $("#datepicker").datepicker({ dateFormat: 'mm/dd/yy' }).val();
          });
  </script>


  Code:
  <input type="text...
 • 06112014
  B1: Add một WCF Service Library, mục đích của việc này là có thể dùng WCF Test Client để test
  Sau đó Add ADO.Net Entity Model để kết nối CSDL, cấu hình tất cả Data Contract, Service Contract rồi test cho chạy hết oke

  B2: Add một WCF Service Application, mục đích của việc này là để xuất ra JSON ở webclient sử dụng
  Xóa 2 file IService1.cs và Service1.svc.cs
  Trong Service1.svc sửa nội dung thành

  Code:
  <%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="WcfServic...
 • 03112014
  IService.cs:
  Code:
  [OperationContract]
          [WebInvoke(Method = "POST",
                      RequestFormat = WebMessageFormat.Json,
                      ResponseFormat = WebMessageFormat.Json,
                      UriTemplate = "BookTicket")]
          string BookTicket(Ticket tk);
 • 03112014
  Code:
  <system.webServer>
    <httpProtocol>
      <customHeaders>
        <add name="Access-Control-Allow-Origin" value="*" />
      </customHeaders>
    </httpProtocol>
   
     
      <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
     
          <!--To browse web app root directory during debugging, set the value below to true.
   ...

Đang truy cập Diễn Đàn này: Không

Người Điều Hành

Smod, Admin

Permissions in this forum:

Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 • Bài viết mớiBài viết mới
 • Bài viết mới [được ưa thích]Bài viết mới [được ưa thích]
 • Bài viết mới [đã bị khoá]Bài viết mới [đã bị khoá]
 • Không có bài viết mớiKhông có bài viết mới
 • Không có bài viết mới [được ưa thích]Không có bài viết mới [được ưa thích]
 • Không có bài viết mới [đã bị khoá]Không có bài viết mới [đã bị khoá]
 • Thông báoThông báo
 • Chú ýChú ý
 • Thông báo khẩnThông báo khẩn